ȘAEȘ

Șaeș (Schass în germană, Segesd în maghiară) a fost menționat prima dată în anul 1301. Pe seama întemeierii satului circulă mai multe legende. Una dintre ele spune că satul s-ar fi născut din unirea comunității franciscane cu cea dominicană, ambele trăind pe marginile pârâului cu același nume. Alta spune că, în fază primordială, satul ar fi fost proprietatea unui nobil pe nume Ritt.

În centrul său se găsește o biserică evanghelică ridicată în perioada 1820–1826 și sfințită în 1832, care ține locul unui edificiu mai vechi, amintit în 1374, și care se afla în pericol de prăbușire. Lucrările au fost conduse de meșterul Josef Karl Melischek. Din aceasta s-au păstrat două capiteluri romanice, aflate astăzi la Muzeul Bisericii Evanghelice din Sibiu. Din incinta fortificată, prevăzută cu turnuri de apărare și acareturi pentru depozitarea proviziilor, se mai păstrează o singură parte.

Turnul-clopotniță, înalt de 48 de metri, adăpostește 3 clopote din secolele 14, 18 și 19.

Altarul bisericii, construit înaintea Reformei Religioase, se păstrează în Biserica din Deal din Sighișoara. Tot aici găsim și vasul de botez, făurit din bronz în jurul anului 1400, care poartă inscripţia “Benedicta tu in tecum Ave Maria gratia mulieribus”.

Distanță față de Sighișoara: 9 km (DJ106)