DANEȘ

Satul Daneș (Dunesdorf  în germană, Dános în maghiară) a fost menționat documentar în anul 1348. O legendă ne spune că numele său derivă de la un cioban pe nume Dan, care, venind dinspre Făgăraș cu turma sa de oi, se stabilește pe aceste meleaguri.

În anul 1661 tătarii au atacat așezarea, răpind țăranii de pe câmp. Cei rămași au pierit într-o epidemie de ciumă, astfel că autoritățile au fost nevoite să-l repopuleze. Au fost aduse din împrejurimi mai multe familii de români, iar hotarul a fost reîmpărțit. Noul statut, aprobat în 1680, prevedea ca Sfatul localității să fie compus din 8 germani și 8 români, situație nemaiîntâlnită până atunci. Precedentul creat a dat ocazia românilor să fie egali în drepturi cu sașii și să poată deține terenuri.

La marginea drumului care traversează localitatea se găsește o biserică de tip sală, ridicată în stil gotic târziu, la începutul secolului XVI. Turnul-clopotniță de mici dimensiuni a fost transformat în 1927 în turn de poartă, iar pe latura de vest a fost clădit un nou turn-clopotniță cu galerie din lemn, după planurile arhitectului Franz Letz. Aici se păstrează două clopote inscipționate cu texte latine, din anii 1777 și 1809. În biserică se păstrează orga în 7 registre din anul 1910 și altarul neogotic cu reprezentarea scenei din Grădina Ghetsemani, făurit de Johann Keul.

danes-biserica-ortodoxa

Pe dealul opus bisericii lutherane se găsește o biserică ortodoxă construită în anul 1796, cu hramul „Sfântul Nicolae”.

Distanță față de Sighișoara: 9 km (DN14)