Sighișoara – Mediaș

CRIȘ

Satul Criș (Kreisch în germane, Keresed în maghiară) este amintit prima oară în documente în anul 1305, în timpul lui Miklós Bethlen (1413-1440), [...]

DANEȘ

Satul Daneș (Dunesdorf  în germană, Dános în maghiară) a fost menționat documentar în anul 1348. O legendă ne spune că numele său derivă de [...]